Προσωπικά Δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι πολύτιμα για εμάς και δεν τα μοιραζόμαστε ούτε τα διαθέτουμε σε τρίτους για κανένα λόγο. Θα χρησιμοποιηθούν για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας σε σχέση με τις παραγγελίες σας, για να σας ενημερώνουμε για νέα προιόντα και προσφορές. Δεν κρατάμε αρχεία από πιστωτικές κάρτες και ευαίσθητες πληροφορίες καθώς όλες οι πληρωμές γίνονται με ασφάλεια μέσω Pay Pal