Συλλογή: Zero Waste

Everything we buy is packaged, in fact overpackaged. Plastic, microplastics as well as paper and cardboard are drowning us, affecting our environment and every living organism. Recycling is not enough and can't solve the problem of waste. Switching to unpackaged products and to reusable packaging is an easy and very good way to reduce waste, probably the best together with reducing consumption.

Our freshly, handmade liquid soap is packaged in a 1lt reusable glass bottle. Our 230g soap bars are, simply, unpackaged. Buy them in bulk, pay less and support minimal to zero waste.

Zero Waste

Φιλτράρισμα:

Διαθεσιμότητα
Επιλέχθηκαν 0 Επαναφορά
Τιμή
Η υψηλότερη τιμή είναι €33,00 Επαναφορά

3 προϊόντα

Φιλτράρισμα και ταξινόμηση

Φιλτράρισμα και ταξινόμηση

3 προϊόντα

Διαθεσιμότητα
Τιμή

Η υψηλότερη τιμή είναι €33,00

3 προϊόντα